Privatumo taisyklės

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 30.03.2022

Jūsų asmens duomenų apsauga mums yra svarbi. Šiame privatumo pareiškime mes („AkzoNobel“ arba „mes“) paaiškiname, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis internete ir ne internete:

 • per savo svetaines („svetainės“);
 • per savo programas („programos“);
 • per savo (socialinės) medijos kanalus („mūsų socialiniai tinklai“);
 • per e. laiškus, kuriuos jums siunčiame ir kuriuose yra nuoroda į šią privatumo politiką („e. laiškai“);
 • per paslaugas, kurias jums teikiame („paslaugos“).

Svetaines, programas, savo socialinių tinklų paskyras, e. laiškus ir paslaugas bendrai vadiname „paslaugomis“.

1.   Kodėl mes tvarkome jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti toliau aprašytais tikslais.

1.1 Norėdami atsakyti į jūsų paklausimus arba bendrauti su jumis

Mes galime tvarkyti jūsų asmens duomenis, kad galėtume atsakyti į jūsų paklausimus ir įvykdyti jūsų užklausas, kai susisiekiate su mumis per mūsų internetinę kontaktų formą ar kitu būdu (pavyzdžiui, kai siunčiate mums klausimus, pasiūlymus, pagyrimus ar skundus arba kai prašote kitos informacijos apie mūsų paslaugas). Galime apdoroti jūsų vardą, pavardę, kreipinį (verslo ar asmeninį) kontaktinius duomenis (įskaitant jūsų e. pašto adresą, telefono numerį, įmonės pavadinimą) ir bet kokią kitą informaciją, kurią mums pateikiate kontaktinėje formoje.

Šią informaciją tvarkome remdamiesi jūsų sutikimu, kurį galite bet kada atšaukti.

1.2 Norėdami vykdyti apklausas ar kitas (rinkodaros) komunikacijos priemones

Gavę jūsų sutikimą, galime tvarkyti jūsų asmens duomenis, kad galėtume siųsti jums apklausas apie mūsų produktus ar paslaugas, rinkodaros pranešimus arba informuoti jus apie „AkzoNobel“ renginius, specialius pasiūlymus, produktus ir paslaugas, kurie gali jus dominti.
Galime kurti profilius ir analizuoti jūsų naudojimąsi mūsų paslaugomis. Taip sužinome apie jūsų pomėgius ir galime pritaikyti savo komunikaciją, kad ji atitiktų jūsų asmeninius interesus.
Tvarkome jūsų vardą, pavardę, jūsų e. pašto adresą ir kitus (asmens) duomenis, kuriuos mums pateikėte.

Šią veiklą vykdysime gavę jūsų sutikimą, kurį galite bet kada atšaukti.

1.3 Kad galėtume kurti ir tobulinti savo produktus ir paslaugas

Apibendrintus asmens duomenis tvarkome įvairiais su „AkzoNobel“ verslu susijusiais tikslais, pavyzdžiui, kurdami naujus produktus ir paslaugas, gerindami, tobulindami ar keisdami savo svetaines, programas ir kitus skaitmeninius kanalus, identifikuodami naudojimo tendencijas, vertindami savo reklaminių kampanijų efektyvumą ir vykdydami bei plėsdami savo verslo veiklą.
Kai įmanoma, naudojame apibendrintus duomenis. Kartais mes tvarkome asmens duomenis, tokius kaip jūsų vardas ir pavardė, e. pašto adresas, IP adresas, lytis, gyvenamoji vieta, pašto kodo skaitmenys ir bet kokią kitą šiame pareiškime paminėtą ar kitą informaciją, kurią mums pateikėte.

Tai darome siekdami valdyti savo sutartinius santykius su jumis ir (arba) dėl to, kad turime teisėtą interesą.

1.4 Dėl techninio ir funkcinio mūsų programų ar svetainių valdymo poreikio

Kai naudojatės mūsų paslaugomis, tam tikrą informaciją iš jūsų įrenginio mes galime rinkti automatiškai. Mes apdorojame šią informaciją, kad padėtume jums greitai ir lengvai rasti informaciją ir pagerintume prieigą prie mūsų svetainių, programų ar kitų skaitmeninių kanalų bei jų funkcionalumą.
Informacija, kurią mes renkame automatiškai, gali apimti tokią informaciją kaip jūsų IP adresas, įrenginio tipas, unikalūs įrenginio identifikavimo numeriai, naršyklės tipas, geografinė vieta (pvz., šalis ar miestas) ir kita techninė informacija. Taip pat galime rinkti informaciją apie tai, kaip naudojotės mūsų paslaugomis, įskaitant tinklalapius, kuriuos atsidarėte, ir spustelėtas nuorodas.

Šią informaciją tvarkome savo teisėtais verslo tikslais.

1.5 Įstatymų ir teisinių įsipareigojimų laikymasis bei „AkzoNobel“ turto ir interesų apsauga

Tvarkysime jūsų asmens duomenis, kai tai bus tinkama arba būtina (a) pagal galiojančius įstatymus, įskaitant ne jūsų gyvenamosios šalies įstatymus ir, pavyzdžiui, susijusius su sandorio šalies deramu patikrinimu, pinigų plovimu, terorizmo finansavimu ir kitais nusikaltimais; b) laikydamiesi teisinių įsipareigojimų; c) atsakydami į viešųjų ir valstybės institucijų prašymus; (d) laikydamiesi savo taikomų nuostatų ir kitų politikų; (e) saugodami savo turtą ir (arba) operacijas; (f) saugodami savo ir (arba) jūsų ar kitų teises, privatumą, saugumą ar nuosavybę; ir (g) kad galėtume pasinaudoti galimomis teisių gynimo priemonėmis arba apriboti žalą, kurią galime patirti. Taip pat galime apdoroti apibendrintus duomenis audito tikslais, kad patikrintume, ar mūsų vidiniai procesai veikia taip, kaip numatyta ir ar jie atitinka teisinius, reguliavimo ar sutartinius reikalavimus, sukčiavimo vengimo ir saugumo stebėjimo tikslais, pavyzdžiui, siekdami aptikti ir užkirsti kelią kibernetinėms atakoms arba bandymams įvykdyti tapatybės vagystę.
Jei reikės, galime tvarkyti jūsų vardą, pavardę, kontaktinę informaciją, susirašinėjimą su „AkzoNobel“, naudojimąsi bet kuriais mūsų produktais ir (arba) paslaugomis ir bet kokią kitą šiame pareiškime paminėtą ar kitokiu būdu jūsų mums pateiktą informaciją, jei tai bus reikalinga bet kuriuo iš ankstesnėje pastraipoje nurodytu tikslu.

Šią informaciją galime apdoroti siekdami laikytis teisinių įsipareigojimų (a, b ir c).

Šią informaciją galime tvarkyti savo teisėtais verslo tikslais (d, e, f ir g).

Apskritai, iš jūsų surinktus asmens duomenis naudosime tik šiame privatumo pareiškime aprašytais tikslais arba tais tikslais, kuriuos paaiškiname jums rinkdami jūsų asmens duomenis. Tačiau, jei tai leidžia taikomi duomenų apsaugos įstatymai, jūsų asmens duomenis galime naudoti ir kitais tikslais, jei jie nėra nesuderinami su tikslais, kuriuos jums nurodėme.

Jei pateikiate mums informaciją apie kitą asmenį, turite turėti to asmens leidimą tai daryti šiame privatumo pareiškime nurodytais tikslais. Pateikdami kito asmens duomenis patvirtinate, kad turite jo sutikimą tai daryti arba turite teisę duoti sutikimą jo vardu (pavyzdžiui, vaikų, kurių tėvai ar globėjai esate).

2. Slapukai ir kitos panašios sekimo technologijos

Savo svetainėse, programose ir socialinės medijos kanaluose galime naudoti slapukus ir kitas technologijas savo vidinės analizės tikslais, siekdami pagerinti mūsų produktų bei paslaugų kokybę ir aktualumą bei padaryti turinį ir reklamą jums aktualesnę.

Stebėjimo slapukus (slapukus, skirtus teikti jums atitinkamą reklamą arba technologiją, sekančią jūsų elgesį) naudojame tik gavę jūsų sutikimą. Daugiau informacijos apie mūsų naudojamų slapukų tipus, priežastis, kodėl juos naudojame ir kaip slapukus galite valdyti, rasite mūsų Slapukų pranešime.

3. Kam mes perduodame jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis galime perduoti:

 • mūsų grupės įmonėms, mūsų trečiųjų šalių partneriams ir tiekėjams, profesionaliems patarėjams (pavyzdžiui, bankai, draudimo bendrovės, auditoriai, teisininkai, buhalteriai ir kt.) ir kitoms šalims (pvz., IKT, paslaugų teikėjams, konsultacijų ar gabenimo paslaugų tiekėjams), kurie mūsų vardu tvarko asmens duomenis šiame privatumo pareiškime, mūsų slapukų pranešime aprašytais tikslais arba tais tikslais, apie kuriuos jums pranešame, kai renkame jūsų asmens duomenis. Siekdama užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis aukštų apsaugos reikalavimų, „AkzoNobel“ įdiegė privalomas „AkzoNobel“  taisykles įmonėms (Klientų, tiekėjų ir verslo partnerių duomenų privatumo taisyklės), kurios užtikrina, kad kiekvienas „AkzoNobel“ juridinis asmuo taikytų tokio pat lygio asmens duomenų apsaugos priemones. Taip pat su trečiųjų šalių tiekėjais sutarėme dėl techninių, organizacinių ir sutartinių priemonių (pavyzdžiui, duomenų tvarkymo susitarimų) taikymo, siekdami užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tik pirmiau nurodytais tikslais ir užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys būtų tinkamai apsaugoti;
 • bet kuriai kompetentingai teisėsaugos institucijai, reguliavimo institucijai, valstybės įstaigai, teismui ar kitai trečiajai šaliai, jei manome, kad asmens duomenis būtina atskleisti: i) pagal taikomus įstatymus ar kitus teisės aktus; (ii) siekiant įgyvendinti, įtvirtinti ar ginti savo teises; arba (iii) siekiant apsaugoti jūsų ar bet kurio kito asmens gyvybinius interesus;
 • kitos šalys, susijusios su įmonių sandoriais: mes taip pat kartais galime perduoti jūsų duomenis vykdydami įmonių sandorius, pavyzdžiui, parduodant verslą ar verslo dalį kitai įmonei arba atliekant bet kokį reorganizavimą, susijungimą, steigiant bendrą įmonę ar kitaip disponuojant mūsų verslu, turtu ar akcijomis, su sąlyga, kad informuosime tas šalis, jog jos gali tvarkyti jūsų asmens duomenis tik šiame privatumo pareiškime nurodytais tikslais;
 • kitoms šalims, bet tik jei sutikote arba nurodėte mums, kad tokia informacija būtų atskleista tokioms šalims. 

4. Kur mes laikome jūsų asmens duomenis?

Kadangi veiklą vykdome visame pasaulyje, duomenys, kuriuos mums pateikiate, gali būti perduoti arba būti pasiekiami „AkzoNobel“ filialams ir patikimoms trečiosioms šalims iš daugelio pasaulio šalių. Dėl to jūsų duomenys gali būti tvarkomi už šalies, kurioje gyvenate, ribų, jei tai būtina siekiant šiame pareiškime aprašytų tikslų. Mūsų pagrindiniai serveriai yra Europos ekonominėje erdvėje, tačiau mūsų grupės įmonės ir trečiųjų šalių tiekėjai veikia visame pasaulyje. Tai reiškia, kad kai mes tvarkome jūsų asmens duomenis, galime juos tvarkyti bet kurioje iš šių šalių, atsižvelgdami į tolesnėje pastraipoje pateiktas nuostatas.

Jei gyvenate Europos ekonominėje erdvėje: Europos ekonominei erdvei nepriklausančiose šalyse gali būti taikomi duomenų apsaugos įstatymai, kurie skiriasi nuo jūsų šalies įstatymų (ir kai kuriais atvejais mažesnio apsaugos lygio). Tačiau mes visada imsimės veiksmų, siekdami užtikrinti, kad trečiosios šalys tvarkytų jūsų duomenis pagal šį pareiškimą ir būtų laikomasi galiojančių teisinių reikalavimų, užtikrinančių tinkamą jūsų duomenų apsaugą. Užtikrinsime, kad jei jūsų duomenys bus perduoti į kitą šalį, jie ir toliau bus tinkamai apsaugoti pagal „AkzoNobel“ klientų, tiekėjų ir verslo partnerių duomenų privatumo taisykles arba pagal sutartis su trečiosiomis šalimis. Tai gali apimti Europos Komisijos standartinių sutarčių sąlygų dėl asmens duomenų perdavimo įgyvendinimą, reikalaujantį, kad asmens duomenų gavėjas tvarkomus asmens duomenis saugotų pagal Europos Sąjungos duomenų apsaugos įstatymus.

5. Kaip mes saugome jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenys yra laikomi konfidencialiais ir saugomi naudojant technines ir organizacines apsaugos priemones, apsaugančias nuo šių duomenų praradimo ar neteisėto naudojimo. Mes naudojame kelias saugumo technologijas, įskaitant saugius serverius, ugniasienes ir šifravimą, taip pat fizinę apsaugą duomenų laikymo vietose.
Tačiau turite suprasti, kad informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors darysime viską, ką galime, kad apsaugotume jūsų asmens duomenis, negalime garantuoti jokių asmens duomenų, kuriuos atskleidžiate internete, saugumo. Jūs sutinkate, kad naudotis internetu yra šiek tiek nesaugu ir mes nebūsime atsakingi už jokius saugumo pažeidimus, nebent būtų pažeisti taikomi įstatymai, tokiu atveju taip pat būsime atsakingi tiek, kiek nustatyta pagal atitinkamas sąlygas ir nuostatas.

6. Kiek laiko saugome jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek, kiek būtina šiame pareiškime nurodytiems tikslams įgyvendinti, nebent pagal galiojančius įstatymus būtų reikalaujama arba leidžiama juos saugoti ilgiau. Pavyzdžiui, kol suteiksime jums paslaugą, kurią užsisakėte, arba laikydamiesi taikomų teisinių, mokesčių ar apskaitos reikalavimų.

 • Jūs turite šias teises, susijusias su jūsų asmens duomenims:
  jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, juos taisyti, atnaujinti arba prašyti juos ištrinti. Be to, galite nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, prašyti apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą arba reikalauti, kad jūsų asmens duomenys būtų perkelti. Šiomis teisėmis galite pasinaudoti susisiekę su mumis toliau pateiktais kontaktiniais duomenimis.
 • Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą („atsisakyti“) gauti rinkodaros pranešimus, kuriuos jums siunčiame. Šia teise galite pasinaudoti spustelėdami prenumeratos atsisakymo arba atsisakymo nuorodą mūsų siunčiamuose e. laiškuose. Norėdami atsisakyti kitų rinkodaros formų, susisiekite su mumis toliau pateiktais kontaktiniais duomenimis.
 • Taip pat, jei mes surinkome ir tvarkėme jūsų asmens duomenis gavę jūsų sutikimą, šį savo sutikimą galite bet kada atšaukti. Jūsų sutikimo atšaukimas neturės įtakos nei tvarkymo, kurį atlikome iki jūsų atšaukimo, teisėtumui, nei jūsų asmens duomenų tvarkymui, vykdomam remiantis teisėtu tvarkymo pagrindu, ne sutikimu.
 • Nors norėtume, kad su bet kokiais skundais pirmiausia kreiptumėtės į mus, dėl jūsų asmens duomenų rinkimo ir naudojimo jūs turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai. Norėdami gauti daugiau informacijos, susiekite su vietine duomenų apsaugos institucija.

 Mes atsakome į visus prašymus, kuriuos gauname iš asmenų, norinčių pasinaudoti savo duomenų apsaugos teisėmis pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus.

8. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines ir socialinius tinklus („Facebook“, „LinkedIn“ ir kt.)

8.1 Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines ir socialinius tinklus

 Mūsų paslaugose gali būti nuorodų į mūsų partnerių tinklų, reklamuotojų, filialų ir mūsų įmonių grupės narių paslaugas ir iš jų. Naudodamiesi nuorodomis į tokias svetaines turite atkreipti dėmesį, kad trečiosios šalys turi savo privatumo politikas / naudojimosi sąlygas ir mes dėl jų neprisiimame jokios atsakomybės ar įsipareigojimų. Prieš pateikdami joms asmens duomenis, peržiūrėkite šių trečiųjų šalių privatumo pranešimus.

8.2 Vienkartinis prisijungimas naudojant socialinių tinklų paskyras

Mes taip pat suteikiame galimybę susikurti paskyrą pas mus per jūsų socialinio tinklo paskyrą (pavyzdžiui, „Facebook“). Tai leis sutaupyti laiko kuriant paskyrą, nes jūsų prisijungimo duomenys bus importuoti iš socialinio tinklo paskyros. Atminkite, kad kai naudojate šią „socialinio prisijungimo“ parinktį, per socialinį tinklą galime gauti tam tikrą informaciją, pavyzdžiui, jūsų vardą ir pavardę, amžių, vietą, pasirinktis, profesiją ir kitus asmeninius duomenis, kuriuos galimai pateikėte atitinkamam socialiniam tinklui. Tos informacijos mes neprašome, socialinis tinklas ją automatiškai pateikia naudodamas socialinio prisijungimo parinktį. Kai jūsų paskyra bus sukurta, galėsite papildyti ją bet kokia kita informacija, kuria norite su mumis pasidalinti.

 8.3 Užklausos dėl rinkodaros turinio socialiniuose tinkluose

 Jei turite paskyrą socialiniame tinkle ir esate aktyvūs tame socialinės medijos kanale, galite pamatyti mūsų reklamą su forma. Ši vadinamoji „formos reklama“ yra (vaizdinis) skelbimas, leidžiantis pateikti užklausą apie rinkodaros turinį, pavyzdžiui, atitinkamą informaciją apie produktą, reklamą ar įkvepiančias idėjas. Prašomas turinys jums bus išsiųstas, pavyzdžiui, e. naujienlaiškyje.

 Kad galėtume pasidalinti šiuo turiniu su jumis, gausime jūsų kontaktinę informaciją, pavyzdžiui, vardą, pavardę, e. pašto adresą, telefono numerį ir sutikimą dalyvauti mūsų rinkodaros veikloje. Atminkite, kad kai pateikiate formą, per socialinį tinklą mes galime gauti tam tikrą informaciją, pavyzdžiui, jūsų vardą ir pavardę, amžių, vietą, pasirinktis, profesiją ir kitus asmeninius duomenis, kuriuos galimai pateikėte atitinkamam socialiniam tinklui.  Tos informacijos mes neprašome, socialinis tinklas ją pateikia automatiškai.

 Mes nesidaliname jūsų kontaktine informacija ir jos neparduodame jokioms trečiosiomis šalimis, išskyrus trečiąsias šalis, kurios turi teikti prašomą paslaugą. Bet kada galite atsisakyti šių e. laiškų prenumeratos ir prašyti ištrinti mūsų turimus jūsų duomenis.

 9. Asmenų, jaunesnių nei 16 metų, duomenys

Jei esate jaunesnis nei 16 metų, raginame prieš pateikiant mums bet kokius savo asmens duomenis atsiklausti vieno iš savo tėvų ar teisėtų globėjų ir gauti jų raštišką sutikimą.
Jei esate vienas iš tėvų, rekomenduojame stebėti, kaip jūsų vaikas naudojasi mūsų paslaugomis, ir užtikrinti, kad mes negautume iš jūsų vaiko jokių asmens duomenų be jūsų raštiško leidimo. Jei turite klausimų dėl jūsų vaiko asmens duomenų, susisiekite su mumis.

10. Kaip su mumis susisiekti

 Jei turite klausimų ar abejonių dėl to, kaip naudojame jūsų asmens duomenis, susisiekite su mumis naudodami mūsų kontaktų formą arba šiais kontaktais:

Paštu:
Corporate Privacy Officer
Akzo Nobel N.V.
AkzoNobel Center
Christian Neefestraat 2
1077 WW Amsterdam
The Netherlands

Juridinis asmuo, atsakingas už jūsų asmens duomenų tvarkymą, kaip nurodyta šiame privatumo pareiškime, yra “Akzo Nobel Baltics UAB.