Mūsų atsakingas įsipareigojimas – šiuolaikinių dažų, lako ir klijų produktų tiekimas apdailos medžiagų rinkai bei su jų naudojimu susijusių paslaugų teikimas užtikrinant, kad galutinis vartotojas gautų estetiškai patrauklią ir saugią gyvenamąją ar darbo aplinką, o darbo procesas su tiekiamais gaminiais būtų veiksmingas ir saugus. Mūsų produktai ir paslaugos turi viršyti klientų lūkesčius.

Siekdami užtikrinti kokybę laikomės principo, kad kiekvienas darbas įmonėje turi būti nukreiptas į vidaus ar užsienio kliento poreikių patenkinimą ir visoms suinteresuotoms šalims turi sukurti reikšmingą pridėtinę vertę. Kokybė yra svarbiausias kiekvieno „Akzo Nobel Baltics“ darbuotojo prioritetas. „Akzo Nobel Baltics“ ruošia darbuotojus siekti nustatytos kokybės ir palaiko kokybės gerinimo iniciatyvas.

Vertybės

  • Atsidavimas klientams su klientais kuriame ilgalaikius partnerystės santykius
  • Prisiimtų įsipareigojimų vykdymas padarome tai, ką pažadame
  • Aukščiausio lygio siekimas kasdien siekiame tai, ką darome, daryti geriausiai
  • Laimime visi kartu dalijamės patirtimi, naudojamės visais savo gebėjimais ir tobulėjame kartu, kad laimėtume kaip komanda

Tikslai

  • Būti naudingais akcininkams – atsakingas ir rezultatyvus valdymas
  • Būti patikimu klientų ir vartotojų partneriu – biudžeto tikslų vykdymas
  • Būti visuomenės gerbiama bendrove – atsakingas darbdavys ir vertinamas bendruomenės rėmėjas

Pagrindiniai principai

  • Saugumas
  • Etiškumas
  • Tvarumas